Showing: 1 - 9 of 16 RESULTS

Etické dílny

Rút, Ludvík, 2.A a emoceDo třídy za námi přijela na návštěvu báječná Rút s maňáskem Ludvíčkem a programem etických dílen Jak se máš?Společně jsme si …

Prvky sebeobrany pro dívky

Bezpečněji ve složitém světě Stále agresivnější nátlaky okolního světa, složité životní situace a často také sobecké pohnutky majetnického charakteru, zlé úmysly, neschopnost, nechuť a možná …

Etické dílny

Návštěva může chodit i v pondělí. Do prvních tříd přišla na návštěvu paní lektorka Rút Kořínková a její kamarád Ludvík. S sebou přinesli dobrou náladu, …