Předběžné výsledky zápisu do 1. ročníku 2015/2016,

K zápisu se dostavilo 43 dětí:

*   7 dětem byl schválen odklad školní docházky (2 další o odkladu uvažují)

*   zbývajících 36 žáků je malý počet na otevření 2 tříd, proto bude otevřena jen jedna třída o počtu 26 žáků

*   přijati jsou všichni běchovičtí (20) + první 4 mimo spádovou oblast. Poslední 2 místa jsou rezerva pro případné další běchovické děti, které doloží zákonnou omluvu z řádného termínu zápisu. Pokud místa zůstanou k 15.2.2015  volná, budou obsazena prvními náhradníky.

* fotografie ze zápisu na http://zsbechovice.rajce.idnes.cz/Zapis_2015/

PŘIJATÍ:

8, 11, 13, 14, 15, 19, 21, 23, 24, 26, 27, 28, 30, 31, 32, 34, 36, 38, 39, 40, 1, 2, 3, 4

POŘADÍ NÁHRADNÍKŮ:

5, 6, 7, 9, 10, 12, 16, 17, 18, 22, 25, 41, 42