Školní družina pro školní rok 2017/2018

Příští školní rok otevřeme 4 oddělení pro celkem 120 žáků.

Místo ve školní družině mají zaručeno všichni přihlášení z budoucího 1., 2. a 3. ročníku (prvňáci vyznačili zájem v „Zápisním listu při zápisu“, ostatní podávali přihlášky v červnu).

Přihlášení žáci budoucí 4. třídy budou oslovováni na začátku školního roku pro doplnění kapacity v tomto vylosovaném pořadí:

 1. Jan Martínek
 2. Kristýna Kamínková
 3. Hicham Lahrach
 4. Martin Jandus
 5. Eliška Kratochvílová
 6. Daniel Rovenský
 7. Mikuláš Procházka
 8. Zuzana Čeňková
 9. Lukáš Míča
 10. Klára Čejková
 11. Jiří Vajsejtl

Losování bylo provedeno 19.6.2017 za účasti zástupců Školské rady.