Výsledky zápisu do 1. ročníku 2020/2021

K zápisu bylo podáno 52 přihlášek, z toho 4 žáci žádají odklad školní docházky.

48 uchazečů naplňuje plánovanou kapacitu školy (2 třídy po 24 žácích) a proto jsou všichni žadatelé přijati.

Podrobné informace k zahájení školní docházky upřesníme na stránkách školy (v sekci pro budoucí prvňáky) v květnu.

Rozhodnutí o přijetí žáka do naší školy zašleme na vyžádání (povinně se zasílají jen rozhodnutí o nepřijetí)

Děkujeme za zájem o naší školu. Těšíme se na naše budoucí žáčky a jejich rodiče.