Otevření školy

PublikovánoAktuality  by: admin
Květen 4th, 2020

1. stupeň

Škola je pro přihlášené žáky provozu od pondělí 25. 5. 2020. Ostatní setrvávají s distanční formě výuky jako doposud.

Po přihlášení je již docházka povinná a absenci je třeba omlouvat obvyklým způsobem.

Mimo lavice a třídu děti musí mít roušky, rodiče zajistí dostatečný počet roušek na výměnu během dne

Zakázána je i tělesná výuka (děti musí být po celou dobu pobytu ve škole v jedné učebně nebo ve vymezené části na školním pozemku) . Žáci nesmí mimo areál školy.

Provoz školní jídelny v režimu teplého jídla bez možnosti volby

2. stupeň mimo 9. třídu

Možné otevření školy od pondělí 8.6.

Pro přihlášené probíhá výuka formou konzultací.

9. třída

Konzultace ukončeny termínem přijímacích zkoušek.

Comments are closed