Problém školní jídelny

Dobrý den vážení rodiče, jak již bylo avizováno, školní jídelna bude mimo provoz do 10. října 2020. Problému je mi velmi líto, ale v tuto chvíli nemám jiné řešení, než, že si žáci budou nosit větší svačiny. V následujících bodech uvádím důvody a vysvětlení problému.

Děkuji za pochopení, Jaroslav Svátek, ředitel školy

důvod odstavení jídelny

Podle původního plánu měla rekonstrukce školy začít hned začátkem července pracemi ve školní jídelně betonovými injektážemi pro zpevnění podloží. Dodatečnými sondami bylo zjištěno, že podloží je v pořádku, ale v některých místech se musí zpevnit základy budovy. Sondy nešlo v potřebném rozsahu kopat napřed za provozu školy. Jámy mají cca 1,5 x 1,5 metru a hloubku od 1 do 2 metrů. Situace si vyžádala podstatnou změnu projektu a způsobila zpoždění. Naším požadavkem bylo, aby aktuálně vybraný způsob rekonstrukce uzavřel jídelnu na technologicky nejkratší možnou dobu. Jiné zvažované metody vyžadovaly odstávku i několik měsíců.

jak proběhne rekonstrukce školní kuchyně

Z míst, kde se bude zesilovat, se přednostně řeší pilíř uprostřed školní kuchyně. Zesilují se základy a sloup se následně z bočních stran rozšíří. Poté dojde k oddělení provozuschopných prostor jídelny a zapojení technologií tak, aby se mohlo vařit alespoň v omezeném režimu. Po přechodnou dobu bez možnosti výběru jídla. Ve zbylých uzavřených prostorách školní jídelny bude pokračovat rekonstrukce další cca 2-3 měsíce. Kancelář, některé sklady, výtah, průmyslovou škrabku brambor atd., které zde máme, vyřešíme operativně tak, abychom mohli v říjnu vařit.

alternativní řešení

vaření jídla v náhradních prostorech – v Běchovicích nejsou dostatečně dimenzované prostory pro uvaření cca 350 obědů pro všechny žáky, ani 140 obědů pro žáky ve školní družině. Mateřská školka je na hranici kapacity.

dovoz jídla odjinud – hotové jídlo není problém nakoupit od externích dodavatelů, škola s některými firmami i předběžně jednala. Zřejmě by došlo na zvýšení ceny za oběd, ale hlavní neřešitelný problém se ukázal s vydáváním jídel dětem – viz následující bod:

vydávání jídel žákům – hygienická stanice požaduje, aby prostory pro vydávání jídel splňovaly předepsané standardy pro hromadné stravování – např. konvektomat na přihřátí jídla a naopak lednice pro zajištění chlazení v případě potřeby. Dostatečně dimenzovanou elektřinu, vodu a odpady. Oddělené vstupy, šatny a hygienické zázemí pro obsluhu. Vyřešení nakládání s odpady. Striktní vymezení prostor jen pro potřeby školního stravování. Takové objekty musí být navíc hygienickou stanicí předem schváleny a lhůta na vyřízení je v současnosti z důvodu koronaviru několik týdnů. Jídlo tedy v žádném případě nelze vydávat přímo v učebnách. Nenašli jsme ani vhodný náhradní objekt.

ohřívání přinesených jídel ve škole – z hygienických důvodů nesmíme. Pomineme-li zásadní hygienické problémy, škola nedokáže technicky uskladnit 350 (v případě školní družiny nejméně 100) krabiček s jídlem a dětem je rozumným způsobem ohřát. I kdyby byla v každé učebně mikrovnka, bude 20 jídel po 5 minutách trvat přes hodinu a půl.

plán B“ – pro případ dalších závad

Pro případ nečekané výrazně delší odstávky aktuálně mapujeme možnost výdejny jídla v novém objektu u mateřské školky. Stavba je nyní před dokončením.