Koronavirus – aktuální stav (pondělí 1.3.2021 9:00)

PublikovánoAktuality  by: admin
Září 23rd, 2020

1.A – po jarních prázdninách od 8.3. distanční výuka

1.B – po jarních prázdninách od 8.3. distanční výuka

2.A – po jarních prázdninách od 8.3. distanční výuka

2.B – po jarních prázdninách od 8.3. distanční výuka

3.A – od 4.1. distanční výuka

3.B – od 4.1. distanční výuka

4.A – od 4.1. distanční výuka

4.B – od 4.1. distanční výuka

5.A – od 4.1. distanční výuka

5.B – od 4.1. distanční výuka

6. třída – od 4.1. distanční výuka

7. třída – od 4.1. distanční výuka

8. třída – od 4.1. distanční výuka

9. třída – od 4.1. distanční výuka

Vysvětlivky:

běžný provoz – platí běžná zavedená opatření

čekáme na výsledky testů – oznámeno testování dítěte na covid 19, zvýšená opatrnost v případě příznaků u dalších žáků ve třídě (teplota, dušnost, …). Dle možností preventivní omezení kontaktů s žáky jiných tříd.

hlášen covid 19 – čeká se na pokyn hygienické stanice. Rodiče ve třídě preventivně informováni SMS. Ve škole dle možností zamezení kontaktů třídy s ostatními (nespojování angličtin a tělocviků, atd.). Pro žáky z rizikových skupin doporučujeme zvážit docházku po dobu předpokládané karantény (10 dnů). V případě příznaků u dalších dětí, prosíme, informovat ošetřujícího lékaře o výskytu koronaviru ve třídě.

nařízena karanténa – třída uzavřena, zákonný zástupce kontaktován telefonicky

Archiv potvrzených případů:

21/01 … v neděli 24.1. odpoledne nahlášen potvrzený případ Covid 19 u žáka/žákyně ve třídě 2.B, průběh bezpříznakový. Dítě naposledy ve škole v pondělí 18.1. Rodiče žáků ve třídě preventivně informováni SMS. Ve škole jsou maximálně vyžadována bezpečnostní opatření (roušky, mytí rukou, větrání). Po konzultaci s příslušnou hygienickou stanicí v pondělí 25.1. nebyla nařízena žádná karanténní opatření. Přesto v případě příznaků u dětí z uvedené třídy, prosíme, informovat ošetřujícího lékaře o výskytu koronaviru ve škole.

20/07 … dne 11.12. ráno nahlášen potvrzený případ Covid 19 u žáka/žákyně v 9. třídě. Poslední kontakt ve středu 9.12. Vzhledem k častějšímu výskytu symptomů i u jiných žáků (únava, teplota, dušnost) byla nařízena pro žáky ve třídě karanténa. Karanténa se týká žáků, kteří byli ve škole dne 9.12.2020. Rodiče byli informováni telefonicky. Dokumentace ke karanténě zaslána v Teamsech nebo ke stažení zde.

20/06 …. dne 11.12. ráno nahlášen potvrzený případ Covid 19 u pedagoga ve školní družině. Poslední kontakt ve středu 9.12. Kontaktována hygienická stanice. Vzhledem k tomu, že jsou ve škole maximálně vyžadována bezpečnostní opatření (roušky, mytí rukou, větrání), nebyla žádná karanténní opatření nařízena. Přesto v případě příznaků u dětí z uvedených tříd, prosíme, informovat ošetřujícího lékaře o výskytu koronaviru ve škole.

20/05 … dne 9.12. večer vedení ohlášen potvrzený případ Covid 19 u pedagoga. Paní učitelka učí v 5.A, 5.B, 9. a některé skupiny v 1.A, 1.B, 2.A, 2.B, 4.A a 4.B. Poslední kontakt ve škole ve středu 9.12. Ve čtvrtek 10.12. případ telefonicky konzultován s příslušnou hygienickou stanicí. Vzhledem k tomu, že jsou ve škole maximálně vyžadována bezpečnostní opatření (roušky, mytí rukou, větrání), nebyla žádná karanténní opatření nařízena. Přesto v případě příznaků u dětí z uvedených tříd, prosíme, informovat ošetřujícího lékaře o výskytu koronaviru ve škole.

20/04 … Ve třídě 4.B dne 6.10. nařízena karanténa u vyučujícího. Poslední kontakt ve škole v pondělí 5.10. V sobotu 10.10. večer testováním potvrzen koronavirus. Onemocnění má lehký průběh. Rodiče žáků ve třídě týž den informováni formou SMS. V pondělí 12.10. byl zaměstnanec školy s prokázaným koronavirem hygienou informován, že příznaky covidu 19 jevil až po posledním kontaktu ve škole, a proto ve škole nebudou nařízena žádná opatření. Také škola hygienu kontaktovala, a to e-mailem (telefonicky se opakovaně nedařilo spojit). V úterý 13.10. telefonicky potvrzeno.

20/03 … Ve třídě 5.B v úterý 22.9. večer hlášen nový potvrzený případ koronaviru. Průběh lehký. Dítě bylo naposledy ve škole ve čtvrtek 17.9. Ostatní rodiče preventivně informováni SMS 22.9. večer. Ve středu 23.9. kontaktována emailem hygiena pro další postup (telefonicky se spojit nepodařilo). 23.9. odpoledne provedena důkladná dezinfekce učebny a přilehlých prostor včetně WC specializovanou firmou Amfion. V pátek 25.9. v 13:15 sdělila telefonicky hygienická stanice, že případná karanténa by skončila dnem 27.9., proto již nenařizuje další opatření.

20/02 … Ve třídě 4.A byl 18.9. večer oznámen rodiči výskyt potvrzeného covidu 19 u žáka/žákyně. Dítě nebylo ve škole již více než 10 dní, tedy dobu případné karantény. Pro školu nebylo stanoveno žádné opatření. Rodiče žáků ve třídě informováni elektronicky třídní učitelkou.

20/01 …Ve třídě 5.B a 6. třídě byly rodiči 17.9. dopoledne oznámeny případy prokázaného koronaviru u dětí. Ve třídě 1.B je výskyt pravděpodobný (dítě testy neprošlo, ale pozitivní test byl u rodiče i sourozenců). Všechna onemocnění mají lehký průběh. Žáci/žákyně nepřišli ve škole do kontaktu s ostatními třídami, naposledy byli ve škole v pátek 11.9. Rodiče žáků těchto tříd byli kontaktováni SMS. Na základě zprávy z hygienické stanice byly od 22.9. všechny třídy v běžném provozu. Zprávu přeposíláme: „v 1.B nejsou potřeba žádná opatření, protože  u žáka není potvrzen COVID-19. U ostatních dvou tříd, jestliže tam žáci byli naposledy 11.9., tak to vypadá, že ve třídě nebyli docela dlouho před odběrem, tzn. možná ani nebyli infekční. Pokud ano, karanténa by ostatním žákům trvala do 21.9. Už bych to nechala být, pouze pokud má někdo potíže, ať kontaktuje svého ošetřujícího lékaře. Kdo je v pořádku, může do školy. Učitele na 2. stupni pro kontakt s nemocným žákem neřešíme (není to tak blízký kontakt). Mgr. ROMANA VANCLOVÁ, VEDOUCÍ PROTIEPIDEMICKÉHO ODDĚLENÍ“

Comments are closed