distanční výuka třída 3.B

On-line výuka probíhá na MS Teams. Pro přístup prosím kontaktujte svoji třídní učitelku. Pro přístup prosím kontaktujte svoji třídní učitelku.

Doporučujeme také navštívit stránky školní družiny s náměty v akci „Kdo si hraje nezlobí“

český jazyk 

týden od 11.1. do 15.1. … Téma:Vyjmenovaná slova po L; Online pondělí: Nalepit obrázky do školního sešitu POLYKAT, PLYNOUT, PLÝTVAT; PS VS 14/1, 3; Online úterý: Nalepit obrázky do školního sešitu VZLYKAT, LYSÝ, LÝTKO- významové dvojice LYSÁ x LÍSÁ SE, LYSKA x LÍSKA; PS 15/3; Online středa: Nalepit obrázky do školního sešitu LÝKO, LYŽE; – významové dvojice LÝČÍ x LÍČÍ SE, LYŽE x LÍŽE; PS VS 15/1, 2; Online čtvrtek: Nalepit obrázky do školního sešitu PELYNĚK, PLYŠ; PS VS 16/1, 2; Na známky PS modrý- 25/2, 26/4; Kvíz v Teams VS po B ; Čtení s porozuměním; Přílohy: PL Čtení – vyjmenovaná slova po L 1, 2; Pracuj v klidném prostředí a samostatně. Dobře si přečti texty a vypracuj kvízy na Forms. ; Odevzdat: Kvízy se odešlou samy 

týden od 30.11. do 4.12. … prezenční výuka

týden od 23.11. do 27.11. … Téma: Opakování, Řazení podle abecedy, Vyjmenovaná slova po Z; Online hodiny: PONDĚLÍ, ÚTERÝ, STŘEDA; Online pondělí; PS – 19/5, 6; Online úterý; abeceda – ústně; PS – 21/1, 2; učebnice str, 61; Online středa; PS vyjmenovaná slova po Z – 53/ 1, 2, 3; práce do školního sešitu – nalepit obrázky- význam, slova příbuzná; Na známky: PS 20/7, 21/ 2; Čtení s porozuměnímTéma: Česká státní vlajka; Materiál v deskách – Vlajka


týden od 16.11. do 20.11. …Téma: Párové souhlásky Ž – Š, H – CH – opakování, Opakování příbuzných slov; Online hodiny PONDĚLÍ, STŘEDA; Online pondělí: opakování souhlásek Z – S, opakování kořen slova a slova příbuzná; PS – 17/1, 2Online středa: opakování Ž – Š, opakování slova příbuzná; PS – 18/ 2, 3; Samostattná práce: PS – 18/ 1; Na známky: učebnice – 53/ b – přepsat do domácího sešitu a poslat; PL – podle pracovního listu vytvořit slova příbuzná, napsat je do domácího sešitu a poslat fotku

týden od 9.11. do 13.11. … Téma: Párové souhlásky V – F, Z – S; Online hodiny: PO + ST; Online PONDĚLÍ: Párové souhlásky V – F; PS 16/1, 2 + katričky B, P, D, T, Ď, Ť; Online STŘEDA: Párové souhlásky Z – S; PS 17/ 1, 2 + kartičky B, P, D, T, Ď, Ť, V, F; Na známky: učebnice 50/2; Tvůrčí psaní – Téma: Jonáš a velrybaV tomto týdnu si vyzkoušíme napsat příběh o obrázku, který máte v příloze dole.; Přečtěte si pravidla tvůrčího psaní, vezměte si školní sešit na český jazyk, někam si zalezte, kde vás nebude nikdo rušit a začněte.; Moc se na vaše příběhy těším.

týden od 2.11. do 6.11.. … Téma: Párové souhlásky uvnitř slov D – T, Ď – Ť.; – vytvořte si kartičky s velkými písmeny B, P, D, T, Ď, Ť; PO – online hodina – PS: 14 / 1, 15 / 2; ST – online hodina – PS: 15 / 1, 2; Na známky: učebnice str. 48 / 3 – přepsat do školního sešitu a fotku poslat na Školu v pyžamu.; Čtení s porozuměním; Téma: Halloween; Odpověz na otázky k textu a fotku nahraj.

týden od 19.10. do 23.10. … Téma: Souhlásky uvnitř slov, B-P; PS: 13/1, 2      14/3 – prac. sešitu se budeme věnovat na online výuce; Čtení s porozuměním: V hájovně u Pěti buků (materiál je v deskách); Sloh: Téma: Popis pracovního postupu – Uvařte a upečte cokoli chcete a napište svůj pracovní postup.

týden od 14.10. do 16.10. … práce zadána ve škole

matematika

týden od 11.1. do 15.1. … Téma: Zaokrouhlování na stovky; Procvičování matematických operací; Online pondělí: PS 25/1; učebnice 36/10; Online úterý: Zaokrouhlování na stovky- práce do školního sešitu; Online středa: Opakování zaokrouhlování; Jednotky délky- km, m, dm, cm, mm; Na známky:Kvíz MS Teams – Zaokrouhlování (až od středy); PS 36/9

týden od 30.11. do 4.12. … prezenční výuka

týden od 23.11. do 27.11. … Téma: Pamětné sčítání a odčítání; Online hodiny: PONDĚLÍ, ÚTERÝ, ČTVRTEK; Online pondělí; učebnice 15/1, 2 – folie; PS 13/ 7Online úterý; učebnice 16/5 – folie; PS 13/3, 6Online čtvrtek; PS 13/1, 5 14/13; Na známky: učebnice 16/3 – přepsat do domácího sešitu a poslat; PS 14/8

týden od 16.11. do 20.11. … Téma: Násobení a dělení v oboru malé násobilky – slovní úlohy, Opakování zaokrouhlování, Sčítání a odčítání; Online hodina PONDĚLÍ; Online pondělí: PS pro 3. ročník – 11/ 3, 12/ 9 – písemně; učebnice – 13/ 19, 18, 21 – ústně; Na známky: učebnice: 14/23 – přepsat do domácího sešitu a poslat fotku; PS – 11/2, 11/ 6

týden od 9.11. do 13.11. … Téma: Zaokrouhlování na desítky, Násobení a dělení v oboru malé násobilky; Online hodiny: UT + ČT; Online – ÚTERÝ: Zaokrouhlování, práce s prezentací do sešitu; pomůcky: školní sešit, pero, folie, učebnice; Online ČTVRTEK: Zaokrouhlování, Násobení a dělení v oboru malé násobilky; práce do školního sešitu (vybrané příklady učebnice 6/19); PS 3. ročník 8/11, 9/3Samostatná práce: PS 3. ročník 5/3, 6/15, 7/1, 8/8Na známky: vytisknout obrázek, vybarvit a odevzdat do Školy v pyžamu

týden od 2.11. do 6.11.. … Téma: Dělení 9, Souhrnné opakování; Ut – online hodina str. 29; Samostatně: str. 32; Na známky: 32 / 12, 14, 17

týden od 19.10. do 23.10. … Téma: Dělení 9; PS: str. 28 – prac. sešitu se budeme věnovat na online výuce + listy na procvičování násobení a dělení (materiál je v deskách)

týden od 14.10. do 16.10. … práce zadána ve škole

angličtina

týden od 11.1. do 15.1. … Téma:Where is the ball? Unit 15; Učebnice str. 30, 31; PS: 30, 31; Na známky: Poslech – vyplňte tabulku; PS str.33; Čtení s porozuměním: Téma: Posloupnost při výrobě – Výroba lízátka

týden od 30.11. do 4.12. … prezenční výuka

týden od 23.11. do 27.11. … Téma:Unit 11, Who is this?; Učebnice str. 24, 25; WB – str. 24, 25; Na známky: Tvoříme projekt Who is this?; Inspirujte se v učebnici na straně 24.; Využijte otázky a odpovědi, které jste si máte připravit na online hodinu.

týden od 16.11. do 20.11. … Online pátek; Téma: Unit 10, What time is it?; PS: str.22; učebnice str. 22; Na známky: PS: 22/2

týden od 9.11. do 13.11. … Téma: Unit 9, What is it?; Ukazujeme v rozhovoru a odpovídáme; What is it? It is a book.Zadáváme pokyny: Show me the blue pencil. Show me …….; Look at ………

týden od 2.11. do 6.11.. … Téma: Halloween; Vazba: I am, you are; Otázka: Are you…….?; Tvořte rozhovory:     Are you a ghost?     No, I am not.;             Are you Anna?     Yes, I am.; Učebnice str. : 18, 19 – přečíst a tvořit otázky a rozhovory.; Pracovní sešit: 18, 19; Na známky: WB(PS) 19 / 6

týden od 19.10. do 23.10. … Téma: My classroom, unit 6; učebnice str. 14, 15 – přečíst alespoň 3x; PS: str. 14, 15

týden od 14.10. do 16.10. … práce zadána ve škole

prvouka

týden od 11.1. do 15.1. … Téma: Voda v krajině; Online čtvrtek: prezentace Voda v krajině, učebnice str. 17; PS str.21; Na známky: Kvíz Využití krajiny

týden od 30.11. do 4.12. … prezenční výuka

týden od 23.11. do 27.11. … Téma: Má vlast; Ps: str. 17; učebnice: str. 13

týden od 16.11. do 20.11. … Téma: Naše vlast; Online hodina Čtvrtek; učebnice: str. 13; PS : str. 16

týden od 9.11. do 13.11. … Téma: Město; PS: 14, 15

týden od 2.11. do 6.11.. … Téma: Plán obce; PS str. 13

týden od 19.10. do 23.10. … Téma: Domov; PS: str. 12 – prac. sešitu se budeme věnovat na online výuce – zelený obdélník si udělá každý sám

týden od 14.10. do 16.10. … práce zadána ve škole