distanční výuka třída 5.A

On-line výuka probíhá na MS Teams. Pro přístup prosím kontaktujte svoji třídní učitelku. Pro přístup prosím kontaktujte svoji třídní učitelku.

český jazyk 

týden od 11.1. do 15.1. … ML PS str.20, 21, 23 Podst.jm., U 84/5 do ses.; Čt, SL čítanka str.70, 71/ 1,2,3 do ses. ;   Popis, vypracování- on line hoď.

týden od 30.11. do 4.12. … prezenční výuka

týden od 23.11. do 27.11. … ML přípony ( pravopis n,nn,- sky, – sti) , Uc.str.41 , 42, ; PS str.12 a 13, bude probráno a procvičováno v prezentaci na hodinach  ;  SL /LV uc.str.44 cv.8a,b napsat

týden od 16.11. do 20.11. … ML  uč. 39-40 ě/je  , PS 12/15; LV /Sl čítanka str.30 přečíst, 30/3 napsat (popis tvé cesty na Měsíc)

týden od 9.11. do 13.11. … ML  PS 12/14, 17/e, uc.38/3SL popis prac.postupu – Dlabani dyniLV str.26, 27 čítanka, napsat osnovu v 10 heslovitych bodech

týden od 2.11. do 6.11. … ML uc.str.35/1, 36/2a dole do škol.sesitu;  LV str.24-25 přečíst, obsah do sešitu lit.; SL uc. str.159 pročíst, 159/3, 5 a 160/9c            do sešitu slohu

týden od 19.10. do 23.10. … PS str. 8, 9, 15 a 16; Sloh vypr. Procházka podzimním lesem; Lv napsat o 1 oblíbené knize

týden od 14.10. do 16.10. … práce zadána ve škole

matematika

týden od 11.1. do 15.1. … Převody jednotek – hmotnost, objem a obsah PS str. 12, 14, 16Dělení jednociferným dělitelem PS str. 3,4

týden od 30.11. do 4.12. … prezenční výuka

týden od 23.11. do 27.11. … PS str, 28 – 30 násobení dvojciferným a trojciferným činitelem, římské číslice ; str. 45 – trojúhelník, trojúhelníková nerovnost

týden od 16.11. do 20.11. … PS str. 24 – 27 početní operace s čísly většími než milion, římské číslice. ; str. 44 – trojúhelník

týden od 9.11. do 13.11. … PS 21- 24

týden od 2.11. do 6.11. … PS str.17-20, čísla větší než milion; G PS str.42

týden od 19.10. do 23.10. … M str. 12 – 16 čísla větší než milion, G str.41

týden od 14.10. do 16.10. … práce zadána ve škole

angličtina – skupina paní uč. Horákové

týden od 11.1. do 15.1. … Unit 4, část A,B  (učebnice, pracovní sešit)  téma What´s the time? ,My day

týden od 30.11. do 4.12. … prezenční výuka

týden od 23.11. do 27.11. … pokračovat v zadané práci, 3.lekce-sloveso have got

týden od 16.11. do 20.11. … lekce 3 ABC, slovíčka, sloveso have got

týden od 9.11. do 13.11. … Hor. sloveso have got, slovní zásoba Pets                3 A, B ;

týden od 2.11. do 6.11. … uc.str.26 vsechna cv. do sesitu

týden od 19.10. do 23.10. … dodělat zadané, PS 66/2.5 přivl. zájm. opsat tabulku; slovíčka DPS str.18

týden od 14.10. do 16.10. … práce zadána ve škole

angličtina – skupina paní uč. Arbonové

týden od 11.1. do 15.1. …

týden od 30.11. do 4.12. … prezenční výuka

týden od 23.11. do 27.11. … WB74/U2/B(Write eight words or phrases in your Voc.); WB66/2.5,2.6a,b(Výpis do EB); SB18-19(Také na on-line hodině); WB14-15(Také na on-line hodině).Your HW:WB14/2. Send it to me.

týden od 16.11. do 20.11. … Your study: WB66/2.4(Výpis do EB).; WB13/5,6.Your HW: SB17/8(Write in your EB. Send me in MS TEAMS.) On-line výuka a úkoly již jen na MS TEAMS.

týden od 9.11. do 13.11. … Your study: WB66/2.2,2.3(Výpis do EB); WB12/4; SB17/5a(Čti a doplň tabulku); SB17/6a(Doplň slovesa ‚to be‘. Write in your EB.); WB11/I can-„Já umím, mohu“.Your HW to 13th November 2020 (Friday): Napiš o sobě 5-6 vět do sešitu. Send to me, please.

týden od 2.11. do 6.11. … Your study:WB74/2A/Vocabulary(napiš slova a fráze do Voc.); SB16/1a(read),1b(najdi na mapě str.76); SB16/3(read,translate,answer); WB66/2.1(výpis in your EB); WB12/1,2,3; Magazine CLICK, April/May2020, Český list-CLICK5(new Vocabulary-read),str.2-3(vyber si one NEWS,read it,translate-write in your EB,vyplň k tomu úkol v časopisu); Your HW to 6th November 2020 (Friday): SB16/2a-write sentences in your EB. Send to me, please.

týden od 19.10. do 23.10. … YOUR WORK:WB-pracovní sešit-74/Your Project (Přepiš slovíčka do svého slovníčku); SB-učebnice-15/1Song https://youtu.be/v2eSlYSUvFY (Podívej se na video, přečti nahlas text a hlasitě zazpívej ); YOUR HOMEWORK: SB15/Your project 1,2,3 (Dle úkolů a fota vytvoř svůj Projekt na papír). Odevzdáte, až zase budeme chodit do školy; YOUR WORK: SB14/2 (Napiš do EB-sešitu slova do správných sloupců v tabulce); WB10/1,3,4; YOUR HOMEWORK:
WB10/2 (Sestav z přeházených slov rozhovor a pošli mi ho).

týden od 14.10. do 16.10. … práce zadána ve škole

přírodověda

týden od 11.1. do 15.1. … přizpůsobení rostlin a živočichů, UČ str.42 (zápis z prezentace na Teams), kvíz bude na Teams

týden od 30.11. do 4.12. … prezenční výuka

týden od 23.11. do 27.11. … UČ str.31-33 Vesmír II (Měsíce planet, komety, meteorická tělesa) – prosím přečíst, zápis připraven na Teamsech, online hodina dle plánu

týden od 16.11. do 20.11. … UČ str.29-30 (Země, Pohyby Země) – přečíst, online dle plánu

týden od 9.11. do 13.11. … Vesmír, Slunce, Sluneční soustava, planety; UČ str.25-28 přečíst; zápis uložen na Teams i v Pyžamu; online hodina na Teams dle plánu

týden od 2.11. do 6.11. … Půda; UČ str.23-24, zápis na Pyžamu a nově v Teamsech (ve složce soubory, ve složce zadání budou případné úkoly); online hodiny budou na Teamsech – vždy ve středu od 8:50

týden od 19.10. do 23.10. … elektrická energie UČ str.19 a 20 (přečíst), zápis z hodiny uložen na pyžamu – prosím přepsat (nalepit) do sešitu, online hodina na Pyžamu 21.10.od 8:00 .

týden od 14.10. do 16.10. … práce zadána ve škole

vlastivěda 

týden od 11.1. do 15.1. …

týden od 30.11. do 4.12. … prezenční výuka

týden od 23.11. do 27.11. … sousední státy ČR
str. 46 v učebnici – kvíz, doplňovačka, prezentace na MS Teams.

týden od 16.11. do 20.11. … VL D uč. 19 -21, PS 7/2; VL Z str.45 práce s mapou

týden od 9.11. do 13.11. … DĚJ: str.5/2, 6 celé, na online hod. se vytvori výpisky; ZEM: uc str.43, 44 výpisky

týden od 2.11. do 6.11. … DĚJ. PS str.4 celá, práce s uc.14-15; ZEM. uc. 39-42 precti, vyber 1 pražskou  zajímavost, najdi další informace a posli

týden od 19.10. do 23.10. … ZEM. PL s uč.str.38, DĚJ. PL s uč.str.14

týden od 14.10. do 16.10. … práce zadána ve škole

informatika

týden od 11.1. do 15.1. …

týden od 30.11. do 4.12. … prezenční výuka

týden od 23.11. do 27.11. …

týden od 16.11. do 20.11. …

týden od 9.11. do 13.11. …

týden od 2.11. do 6.11. …

týden od 19.10. do 23.10. … tlačítko print screen, obrázky v textových editorech