distanční výuka třída 5.B

On-line výuka probíhá na MS Teams. Pro přístup prosím kontaktujte svoji třídní učitelku. Pro přístup prosím kontaktujte svoji třídní učitelku.

český jazyk 

týden od 11.1. do 15.1. …

týden od 30.11. do 4.12. … prezenční výuka

týden od 23.11. do 27.11. … ML přípony (pravopis n,nn,sky, sti) Uč.str.41 , 42,  PS str.12 a 13, bude probráno a procvičováno v prezentaci na hodinách; SL a LV uč.str.44 cv.8a,b napsat

týden od 16.11. do 20.11. … ML 39-40 ě/je  PS 12/15; LV, Sl čítanka str.30 přečíst, 30/3 napsat (popis tvé cesty na Měsíc)

týden od 9.11. do 13.11. … ML PS 11/14   na 9.11. na online hod.              17/e a uc 38/3 na 13.11.LV str.26 a 27 přečíst a napsat  osnovu v 10 bodech na 13.11.SL popis pracovního postupu Jak jsme dlabali dyni.. . na 13.11.

týden od 2.11. do 6.11. … ML uc.35/1  a 36/2a dole do sešitu školního napsat a poslat do 6.11; Sloh uc.159 procist, 159/3, 5  a 160/9c do sešitu a odevzdat do 6.11; LV str.24- 25 přečíst, obsah zapsat do ses.Lv a odevzdat do 4.11.

týden od 19.10. do 23.10. … mluvnice – PS str. 8, 9 a 15, 16; sloh – do sešitu slohu – napsat vypravování na téma PROCHÁZKA PODZIMNÍM LESEM; literatura – napsat o 1 oblíbené knize

týden od 14.10. do 16.10. … práce zadána ve škole

matematika

týden od 11.1. do 15.1. …

týden od 30.11. do 4.12. … prezenční výuka

týden od 23.11. do 27.11. … učebnice str. 39/1, 2, 3; 41/3; 42/1, 5, 6; 43/1, 4, 6, 9; 46/1, 2, 3, 4, 5, 7, 8; online hodiny, kvízy na MS Teams

týden od 16.11. do 20.11. … 2 hodiny online; 34/1, 3; 37/5, 8; 38/1, 2, 6, 8; 40/1, 5, 6, 7; 41/1, 2

týden od 9.11. do 13.11. … 32/1, 2, 3, 6, 8; 33/1, 4, 7, 8, 9; 35/1, 3, 4, 5; 36/1, 4, 6, 7proběhne 2x online na teamsech a pomocí kvízů se vyhodnotí.

týden od 2.11. do 6.11. … str. 27/7, 8; str. 28/1, 2, 3; Písemné násobení – str. 30/1princip bude vysvětlen a zopakován na online hodinách30/2, 531/1, 5;+ Geometrie proběhne také online, jinak je to str. 29 – trojúhelníky, cv. 1, 2, 3

týden od 19.10. do 23.10. … str. 25 – opiš růžové tabulky do sešitu z matematiky; str. 25/2, 3, 4, 6; str. 26/1, 2, 7; str. 27/1, 2, 4; Geometrie – str. 23/3, 4

týden od 14.10. do 16.10. … práce zadána ve škole

angličtina– skupina paní uč. Caskové

týden od 11.1. do 15.1. …

týden od 30.11. do 4.12. … prezenční výuka

týden od 23.11. do 27.11. … uč. str. 21/5; 22/1, 2, 3; PS str. 16/2, 17/5; 18/1, 2, 3; opiš slovíčka části 2D; online hodiny, kvízy na MS Teams

týden od 16.11. do 20.11. … uč. str. 19/7; 20/1; 21/2, 3, 4; Slovíčka části 2C opiš; PS str. 14/3; 15/4; 16/1, 3, 4; 17/5

týden od 9.11. do 13.11. … 2 hodiny proběhnou online; uč. str. 17/6, 8; str. 18/1, 2 – přečti, přelož; 18/3 spoj; 19/5 doplň; PS dokončit str. 13, str. 14/ 1, 2; str. 15/5, 6; Opiš slovíčka části 2B

týden od 2.11. do 6.11. … učebnice str. 16 – názvy cizích zemí – čti, vyslovuj (proběhne online); cv. 3 – přečti, zodpověz si otázky; str. 17/5 zopakuj si sloveso být; PS str. 11 – část I can ; str. 12 celá, str. 13/5, 7; opiš slovíčka části 2A

týden od 19.10. do 23.10. … Vypracuj projekt „About me“- inspirace na straně 15 v učebnici – vyfoť, nalep obrázky, napiš popisky. Formát papíru – A3; Opiš slovíčka z části 1C a 1D do slovníčku; V PS str. 9 celá, str. 10/1, 4; str. 11/5. 

týden od 14.10. do 16.10. … práce zadána ve škole

angličtina– skupina paní uč. Arbonové

týden od 11.1. do 15.1. …

týden od 30.11. do 4.12. … prezenční výuka

týden od 23.11. do 27.11. … Your study: WB74/U2/B(Write eight words or phrases in your Voc.); WB66/2.5,2.6a,b(Výpis do EB); SB18-19(Také na on-line hodině); WB14-15(Také na on-line hodině).Your HW:WB14/2. Send it to me.

týden od 16.11. do 20.11. … Your study: WB66/2.4(Výpis do EB).; WB13/5,6.Your HW: SB17/8(Write in your EB. Send me in MS TEAMS.) On-line výuka a úkoly již jen na MS TEAMS.

týden od 9.11. do 13.11. … Your study: WB66/2.2,2.3(Výpis do EB); WB12/4; SB17/5a(Čti a doplň tabulku); SB17/6a(Doplň slovesa ‚to be‘. Write in your EB.); WB11/I can-„Já umím, mohu“.Your HW to 13th November 2020 (Friday): Napiš o sobě 5-6 vět do sešitu. Send to me, please.

týden od 2.11. do 6.11. … Your study:WB74/2A/Vocabulary(napiš slova a fráze do Voc.); SB16/1a(read),1b(najdi na mapě str.76); SB16/3(read,translate,answer); WB66/2.1(výpis in your EB); WB12/1,2,3; Magazine CLICK, April/May2020, Český list-CLICK5(new Vocabulary-read),str.2-3(vyber si one NEWS,read it,translate-write in your EB,vyplň k tomu úkol v časopisu); Your HW to 6th November 2020 (Friday): SB16/2a-write sentences in your EB. Send to me, please.

týden od 19.10. do 23.10. … YOUR WORK:WB-pracovní sešit-74/Your Project (Přepiš slovíčka do svého slovníčku); SB-učebnice-15/1Song https://youtu.be/v2eSlYSUvFY (Podívej se na video, přečti nahlas text a hlasitě zazpívej ).
YOUR HOMEWORK: SB15/Your project 1,2,3 (Dle úkolů a fota vytvoř svůj Projekt na papír). Odevzdáte, až zase budeme chodit do školy.
YOUR WORK:SB14/2 (Napiš do EB-sešitu slova do správných sloupců v tabulce); WB10/1,3,4.
YOUR HOMEWORK: WB10/2 (Sestav z přeházených slov rozhovor a pošli mi ho).

týden od 14.10. do 16.10. … práce zadána ve škole

přírodověda

týden od 11.1. do 15.1. … přizpůsobení rostlin a živočichů, UČ str.42 (zápis z prezentace na Teams), kvíz bude na Teams

týden od 30.11. do 4.12. … prezenční výuka

týden od 23.11. do 27.11. … UČ str.31-33 Vesmír II (Měsíce planet, komety, meteorická tělesa) – prosím přečíst, zápis připraven na Teamsech, online hodina dle plánu

týden od 16.11. do 20.11. … UČ str.29-30 (Země, Pohyby Země) – přečíst

týden od 9.11. do 13.11. … Vesmír, Slunce, Sluneční soustava, planety; UČ str.25-28 přečíst; zápis uložen na Teams i v Pyžamu; online hodina na Teams dle plánu

týden od 2.11. do 6.11. … Půda; UČ str.23-24, zápis na Pyžamu a nově v Teamsech (ve složce soubory, ve složce zadání budou případné úkoly); online hodiny budou na Teamsech – vždy ve čtvrtek od 8:00

týden od 19.10. do 23.10. … energetické suroviny UČ str.17 a 18 (přečíst), elektrická energie UČ str.19 a 20 (přečíst), zápisy z obou hodin uloženy na pyžamu – prosím přepsat (nalepit) do sešitu, online hodina na Pyžamu 22.10.od 8:00

týden od 14.10. do 16.10. … práce zadána ve škole

vlastivěda 

týden od 11.1. do 15.1. …

týden od 30.11. do 4.12. … prezenční výuka

týden od 23.11. do 27.11. … sousední státy ČR
str. 46 v učebnici – kvíz, doplňovačka, prezentace na MS Teams.

týden od 16.11. do 20.11. … DĚJ: učebnice str. 19-21PS str. 7/2; ZEM:práce s mapou, str. 45; Na online hodině vše s dětmi projdu a vysvětlím.

týden od 9.11. do 13.11. … DĚJ: str. 5/2, str. 6 celá ; ZEM: str. 43, 44 v učebnici (udělej si výpisky)

týden od 2.11. do 6.11. … DĚJ: PS str. 4 celá, mohou pracovat s učebnicí str. 14-15 ; ZEM. učebnice str. 39-42 přečti, vyber si jednu z pražských zajímavostí, vyhledej k ní další informace a pošli mi.

týden od 19.10. do 23.10. … ZEM – vypracuj pracovní list (byl rozdán i ve škole) dle učebnice, str. 38. – jinak je ke stažení na pyžamu; DĚJ – pracovní list (byl rozdán i ve škole) vypracuj dle učebnice, str. 14

týden od 14.10. do 16.10. … práce zadána ve škole

informatika

týden od 11.1. do 15.1. …

týden od 30.11. do 4.12. … prezenční výuka

týden od 23.11. do 27.11. …

týden od 16.11. do 20.11. …

týden od 9.11. do 13.11. …

týden od 2.11. do 6.11. …

týden od 19.10. do 23.10. tlačítko print screen, obrázky v textových editorech…