Přihlášky na SŠ a víceletá gymnázia

Vyplněné přihlášky a zápisové lístky (zde pouze hlavička dokumentu) budeme potvrzovat ve středu 10.2.2021, 5. třídy od 8 do 9 hodin, 9. třída od 9 do 10 hodin. Pro další informace kontaktujte prosím paní výchovnou poradkyni Horákovou 724 064 207.