Výsledky zápisu do 1. ročníku pro školní rok 2023/2024

Zápis se konal prezenčně dne 12. dubna 2023 a elektronicky od 1. do 10. dubna 2023.

K zápisu se přihlásilo 75 žáků – 67 prezenčně, 8 elektronicky.

7 dětí zažádalo o odklad školní docházky.

Ze zbývajících 68 žáků:

– 47 žáků má trvalé bydliště ve spádové oblasti naší školy

– 21 žáků je neběchovických

Celková kapacita školy umožňuje pro příští školní rok přijmout 47 dětí.

Přijato je 47 žáků s trvalým pobytem ve spádové oblasti Praha-Běchovice (kódy B01, B02, B03, B04, B05, B06, B07, B08, B09, B12, B13, B15, B17, B18, B19, B20, B21, B22, B23, B24, B27, B28, B29, B30, B31, B32, B34, B35, B42, B43, B44, B45, B46, B47, B48, B49, B50, B51, B52, B54, B57, B58, B59, B64, B65, B66, B68d)

Ostatní žáci jsou dále vedeni jako náhradníci v tomto vylosovaném pořadí:

N10, N38, N72d, N16, N67, N37, N14, N60, N53, N70d, N39, N71d, N26, N69d, N73d, N74d, N11, N36, N25, N62, N56

Do úterý 25. 4. 2023 lze podávat dotazy a námitky prostřednictvím datové schránky školy nebo telefonicky 725 884 300. V týdnu potom budou rozeslány rozhodnutí o nepřijetí písemnou formou.

V Praze dne 19. dubna 2023